ĐỊNH CƯ MỸ CHO LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Vấn đề thiếu hụt lao động phổ thông cho thị trường rộng lớn của Mỹ là một vấn đề “kinh niên”, và nước Mỹ luôn cần nguồn lao động bổ sung từ ngoài nước để đáp ứng nhu cầu này.

Luật di trú Mỹ hiện tại cho phép các doanh nghiệp của Mỹ khi cần lao động phổ thông mà không thể tìm kiếm từ nguồn lao động nội địa, được quyền thuê mướn lao động nước ngoài.

Người Lao Động Phổ Thông nước ngoài vào Mỹ có quyền xin cấp quy chế Thường Trú Nhân để định cư Mỹ cho bản thân và gia đình nếu họ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Luật.