Chương trình Định cư Các Bang Atlantic (AIP)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA THEO CÁC TỈNH BANG ATLANTIC – ATLANTIC IMMIGRATION PROGRAM (AIP)

Chương trình AIP là một chuơng trình định cư Canada cho những người lao động kỹ năng và du học sinh tốt nghiệp Canada, muốn làm việc và sinh sống vào 1 trong 4 bang New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island Newfoundland and Labrador của Canada.

Xem tại đây các Tin tức liên quan  Chương trình AIP / News Atlantic Immigration Program

Nguồn Chính phủ Canada

Hãy liên hệ ADRT Chúng tôi để được hỗ trợ làm hồ sơ AIP của Bạn.