Chăm sóc không thu phí

Chăm sóc thường xuyên mà

Không thu phí

Văn phòng Chuyên gia Di trú Canada Andrew Dương RCIC (#R509573) đặt ra trong Quy Chế Hoạt Động 2021-2025 của mình trách nhiệm phục vụ để mang đến sự hài lòng cho Khách hàng lên hàng đầu. Một trong các chương trình hành động đó xuất phát từ công tác Chăm Sóc thường xuyên của chúng tôi mà không thu phí. Việc chăm sóc thường xuyên sẽ kịp thời mang đến cảm giác yên tâm và tích cực cho người được nhận, tức Khách hàng. Di trú là vấn đề trọng đại và khó khăn, việc thực hiện hồ sơ xin visa di trú là vất vả, lâu dài, và luôn tạo căng thẳng cho mọi thành viên thực hiện.

Xem & chia sẻ các hoạt động HỖ TRỢ & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Do đó, mối quan hệ hữu cơ khắng khít giữa Khách Hàng và Người Tư Vấn, hai nhân tố quyết định thành công, cần được giữ vững xuyên suốt để luôn tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau để đồng hành. Công tác Chăm Sóc KHÔNG THU PHÍ của chúng tôi sẽ giúp tạo lập & giữ vững mối quan hệ hữu cơ này.

Ngoài sự sự cung cấp dòng thông tin và tư vấn có chất lượng suốt thời gian làm hồ sơ, chúng tôi nhận định công tác Chăm Sóc của mình sẽ tạo ra yếu tố tích cực cho các thành viên dự án, vượt qua các lo âu và mệt nhọc, và sẽ là cực kỳ hữu ích cho tất cả. Do đó, chúng tôi luôn chú trọng trách nhiệm Chăm Sóc này của mình.

Song song đó, chúng tôi luôn trân trọng các góp ý của Khách hàng trên chất lượng công việc của mình nói chung và trách nhiệm Chăm Sóc nói riêng. Góp ý xây dựng của Bạn sẽ giúp chúng tôi có được chất lượng ngày càng phù hợp và công bằng nên luôn được trân quý. Mọi góp ý, bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua email đến Canada.office@andrewduongrcic.ca hoặc truy cập trang Liên Hệ.